top of page

Opòtinite patwone

Nan ane ki sot pase a, ATC te pilote Career AG-xploration pou 120 elèv nan Konte Ionia ak plis pase 500 fanmi nan Muskegon; sipòte efò rekritman ak fòmasyon atravè seminè ekspansyon sibvansyon an patenarya ak MSU; pataje pi bon pratik ak mete aksan sou agro-biznis yo atravè seri Foods That Built West Michigan; epi ankouraje endistri a atravè evènman MiCareerConversations ak Semèn Spotlight Agribusiness. Ou ka ede nou kontinye efò nou yo pou asire yon mendèv solid nan agribiznis kounye a ak nan lavni lè w vin yon sipòtè chak ane.

SPONSOR PLATINUM - $5,000

 • Lyen logo sou paj parennaj sou sitwèb ATC, wegrowmi.org.

 • Logo sou bilten anyèl mèsi.

 • Non òganizasyon ki nan lis nan chak bilten.

 • Pwen enpòtan òganizasyon an nan pòs blog oswa bilten.

 • Opsyon pou prezante nan reyinyon ATC.

 • Opsyon pou fè entèvyou ak medya ki gen rapò ak yon pwojè pa ane, si sa aplikab.

 • Òganizasyon mansyone paj ATC LinkedIn nan post di ou mèsi.

SPONSOR LÒ - $2,500

 • Lyen logo sou paj parennaj sou sitwèb ATC, wegrowmi.org.

 • Logo sou bilten anyèl mèsi.

 • Non òganizasyon ki nan lis nan chak bilten.

 • Pwen enpòtan òganizasyon an nan pòs blog oswa bilten.

 • Opsyon pou prezante nan reyinyon ATC.

 • Òganizasyon mansyone paj ATC LinkedIn nan post di ou mèsi.

SPONSOR SILVER - $1,000

 • Lyen logo sou paj parennaj sou sitwèb ATC, wegrowmi.org.

 • Logo sou bilten anyèl mèsi.

 • Non òganizasyon ki nan lis nan chak bilten.

 • Pwen enpòtan òganizasyon an nan pòs blog oswa bilten.

 • Òganizasyon mansyone paj ATC LinkedIn nan post di ou mèsi.

SPONSOR BRONZ - $500

 • Lyen logo sou paj parennaj sou sitwèb ATC, wegrowmi.org.

 • Logo sou bilten anyèl mèsi.

 • Non òganizasyon ki nan lis nan chak bilten.

 • Òganizasyon mansyone paj ATC LinkedIn nan post di ou mèsi.

VIN YON SPONSOR

SPONSOR AKTIYEN

SPONSOR LÒ

GRCC Workforce Training Vertical 294.png

SUNSORS SILVER

Herbrucks.png

SPONSOR BRONZ

Riverridge_final_CMYK 2-01.jpg
Dykhuis.JPG
Walters Gardens.jpg
Koeze Nut Co..png

KONEKTE
AVEK NOU

Pa rate nouvèl ak opòtinite enpòtan nan agro-biznis. Enskri pou bilten nou an anba a.

bottom of page